Scouting Blauwe Jungle

Maak kennis met Scouting Blauwe Jungle en met de grootste jeugd- en jongerenorganisatie ter wereld. Scouting Blauwe Jungle is een landgroep en daarnaast een zogenaamde B.E.-groep (Bijzondere Eenheid). Dat wil zeggen dat de groep specifiek bedoeld is voor mensen met een verstandelijke beperking. Onze leden zijn overwegend tussen de 12 en 45 jaar oud. De mate van verstandelijke beperking speelt bij onze groep nauwelijks een rol. Iedereen kan en mag meedoen. Wel is het zo dat als een lid één op één begeleiding nodig heeft dat we deze begeleiding zelf niet kunnen bieden en we vragen dan ook begeleiding vanuit de betreffende woongroep of thuissituatie.

Tot 2003 was ons clubhuis gelegen aan de Nassaulaan in Middelburg. Daarnaast stond het clubhuis van Scouting Gouden Cirkel. Vanwege nieuwbouwplannen van de gemeente moesten we die locatie verlaten. Scouting Blauwe Jungle vertrok en zo dus ook Scouting Gouden Cirkel. Ons nieuwe clubhuis kwam wederom naast dat van Scouting Gouden Cirkel te staan. Dit keer aan de Geersesweg, nummer 8. De nieuwe locatie werd geheel naar onze zin gebouwd en ingericht. Dit clubhuis is ontworpen als een soort terp. Als we er niet zijn wordt de gehele voorgevel afgesloten door stalen rolluiken. Het voordeel van de bouw in een terp is dat het in de zomer lekker koel blijft en in de winter houdt het gebouw zijn warmte makkelijker vast. De terp is helemaal begroeid.

Geschiedenis

In 1984 was binnen het toenmalige Vijvervreugd (het huidige s’ Heeren Loo) te Middelburg belangstelling voor een scoutinginitiatief voor een groep mensen met een verstandelijke beperking. Men wilde deze groep mee laten doen aan het spel van Scouting Nederland. Er werd een werkgroep in het leven geroepen waarin ouders, medewerkers en scoutingbegeleiders deel namen. Deze werkgroep heeft onder toeziend oog van Scouting Nederland een B.E. groep opgericht. Er werd gestart met 14 leden en de opkomsten werden gehouden in het hoofdgebouw van Vijvervreugd.

In 1987 werd een eigen stichting opgericht, Stichting Scouting Blauwe Jungle. Nu konden ook mensen die niet binnen Vijvervreugd woonden lid worden van onze scouting- groep. In 1988 werd gestart met de bouw van een eigen clubhuis aan de Nassaulaan.

Echter in 2000 werd ons duidelijk dat de gemeente ons weg wilde hebben i.v.m. de geplande nieuwbouw. Een langdurig proces van onderhandelen, ontwerpen en uitvoeren volgde maar eind 2003 was het dan zover, we openden ons nieuwe clubhuis aan de Geersesweg te Middelburg. Deze locatie is nog steeds de plek waar onze vrijwilligers hard werken om de groep draaiende te houden en leuke, uitdagende scouting opkomsten organiseren.

Bestuur

Zoals je al kon lezen onder “Geschiedenis” is de groep in eerste instantie opgericht door een werkgroep. Deze werkgroep heeft later een stichtingsbestuur aangesteld. Jaren lang heeft dit stichtingsbestuur alles geregeld op bestuurlijk niveau. Van het regelen op groepsniveau, tot het oplossen van problemen, tot het meedenken op regionaal niveau. Dan kwam er weer iemand bij, stopte iemand, maar steeds was het bestuur een rots in de branding. 

In 2007 kwam het bericht vanuit Scouting Nederland dat de organisatiestructuur veranderd moest worden. In plaats van een stichtingsbestuur moest er omgevormd gaan worden naar een stichtingsbestuur en een vereniging. Het stichtingsbestuur is is in het leven geroepen voornamelijk voor het beheer van gebouwen en materialen, waar vervolgens de vereniging vrij gebruik van kan maken. Voor deze constructie is gekozen om een goede juridische dekking te kunnen garanderen.
Het bestuur heeft regelmatig vergaderingen en twee keer per jaar wordt de groepsraad bijeen geroepen. Hierin nemen alle leiding en bestuursleden deel. Daarnaast gaat een delegatie van het bestuur regelmatig naar vergaderingen en bijeenkomsten op regionaal gebied. De Regio Scouting Zeeland neemt op haar beurt weer zitting in landelijke overlegvormen.