Informatie

Maak kennis met de Blauwe Jungle en met de grootste jeugd- en jongerenorganisatie ter wereld.
Scouting De blauwe Jungle is een landgroep en daarnaast een zogenaamde B.E.-groep (Bijzondere Eenheid). Dat wil zeggen dat de groep specifiek bedoeld is voor mensen met een verstandelijke beperking. Onze leden zijn overwegend tussen de 12 en 45 jaar oud. De mate van verstandelijke beperking speelt bij onze groep nauwelijks een rol. Iedereen kan en mag meedoen. Wel is het zo dat als een lid één op één begeleiding nodig heeft dat we deze begeleiding zelf niet kunnen bieden en we vragen dan ook begeleiding vanuit de betreffende woongroep of thuissituatie.
Image
Image

Tot 2003 was ons clubhuis gelegen aan de Nassaulaan in Middelburg. Daarnaast stond het clubhuis van Scouting De Gouden Cirkel. Vanwege nieuwbouwplannen van de gemeente moesten we die locatie verlaten. De Blauwe Jungle vertrok en zo dus ook De gouden Cirkel. Hieronder een foto van ons oude clubhuis in de sneeuw.

Ons Nieuwe clubhuis kwam wederom naast dat van de Gouden Cirkel te staan. Dit keer aan de Geersesweg, nummer 8. De nieuwe locatie werd geheel naar onze zin gebouwd en ingericht. Dit clubhuis is ontworpen als een soort terp. Als we er niet zijn wordt de gehele voorgevel afgesloten door stalen rolluiken. Het voordeel van de bouw in een terp is dat het in de zomer lekker koel blijft en in de winter houdt het gebouw zijn warmte makkelijker vast. De terp is helemaal begroeid. Er staan nu zelfs wat kleine bomen op.

Geschiedenis

In 1984 was binnen het toenmalige Vijvervreugd (het huidige Arduin) te Middelburg belangstelling voor een scoutinginitiatief voor een groep mensen met een verstandelijke beperking. Men wilde deze groep mee laten doen aan het spel van Scouting Nederland.
 Er werd een werkgroep in het leven geroepen waarin ouders, medewerkers en scoutingbegeleiders deel namen. Deze werkgroep heeft onder toeziend oog van Scouting Nederland een B.E. groep opgericht.

Er werd gestart met 14 leden en de opkomsten werden gehouden in het hoofdgebouw van Vijvervreugd.

In 1987 werd een eigen stichting opgericht, Stichting Scouting De Blauwe Jungle. Nu konden ook mensen die niet binnen Vijvervreugd woonden lid worden van onze scouting- groep. In 1988 werd gestart met de bouw van een eigen clubhuis aan de Nassaulaan.


 Echter in 2000 werd ons duidelijk dat de gemeente ons weg wilde hebben i.v.m. de geplande nieuwbouw. Een langdurig proces van onderhandelen, ontwerpen en uitvoeren volgde. maar eind 2003 was het dan zover: We openden ons nieuwe clubhuis aan de Geersesweg te Middelburg. Deze locatie is nog steeds de plek waar onze vrijwilligers hard werken om de groep draaiende te houden en dus leuke opkomsten organiseren.

 

Image
Image

Doelstelling

Scouting De Blauwe Jungle stelt zich als doel om mensen met een verstandelijke beperking op een zo normaal mogelijke manier mee te laten doen aan het spel van Scouting Nederland. Dat houdt in dat we alle thema's die Scouting Nederland aanbied aan bod laten komen. Scoutingtechnieken zoals pionieren, kaart en kompas, knopen, koken kamperen, ehbo, vuur stoken maar ook diverse sport en spel verwerken we tot leuke programma's.


 De programma's passen ze zoveel als mogelijk aan op het denk en werkniveau van de deelnemers. Meestal is het zo dat alle leden aan hetzelfde onderdeel mee kunnen doen, en zo niet dan zorgen we voor twee vrijwel identieke programma's op verschillende niveaus.


Samenwerking staat binnen onze groep hoog in het vaandel. Daarom laten we de leden regelmatig in kleine groepjes een opdracht tot een goed einde brengen. Dit versterkt het gevoel van samen dóen.
Integratie in de maatschappij is ook iets wat we erg belangrijk vinden. Daarom proberen we zo vaak als mogelijk mee te doen aan gezamenlijke activiteiten met andere groepen, zoals Baden Powelldag, kampen, kookwedstrijden en zijn een aantal van onze leden (indien mogelijk) in uniform aanwezig bij de Middelburgse Dodenherdenking.

 Ons motto is: Scouting is voor iedereen, voor elk niveau en niets is onmogelijk!

 

Bestuur

Zoals je al kon lezen onder "Geschiedenis" is de groep in eerste instantie opgericht door een werkgroep. Deze werkgroep heeft later een stichtingsbestuur aangesteld. Jaren lang heeft dit stichtingsbestuur alles geregeld op bestuurlijk niveau. Van het regelen op groepsniveau, tot het oplossen van problemen, tot het meedenken op regionaal niveau. Dan kwam er weer iemand bij, stopte iemand, maar steeds was het bestuur een rots in de branding.

In 2007 kwam het bericht vanuit Scouting Nederland dat de organisatiestructuur veranderd moest worden. In plaats van een stichtingsbestuur moest er omgevormd gaan worden naar een stichtingsbestuur en een vereniging. Het stichtingsbestuur is is in het leven geroepen voornamelijk voor het beheer van gebouwen en materialen, waar vervolgens de vereniging vrij gebruik van kan maken. Voor deze constructie is gekozen om een goede juridische dekking te kunnen garanderen.

Het bestuur heeft regelmatig vergaderingen en 2x per jaar wordt de groepsraad bijeen geroepen. Hierin nemen alle leiding en bestuursleden deel. Daarnaast gaat een delegatie van het bestuur regelmatig naar vergaderingen en bijeenkomsten op regionaal gebied.
 De Regio Scouting Zeeland neemt op haar beurt weer zitting in landelijke overlegvormen.

 

Image