Privacybeleid:
Foto's op deze site geplaatst of in een album waar een link vanaf deze site naartoe verwijst mogen niet worden gekopieerd voor eigen gebruik zonder expliciete toestemming van de webmaster.
Indien u bezwaar wilt maken tegen een foto op deze site of in een album waar een link naartoe verwijst kunt u dat laten weten aan de webmaster. Vermeld duidelijk om welk album en welke foto het gaat, de reden van bezwaar en uw naam en relatie tot de betrokken persoon / personen.